Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees onze privacyverklaring.

Algemeen

RTI Blockchain B.V. ("RTI Blockchain", "wij" of "ons") hecht veel waarde aan de bescherming van uw dataprivacy. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie die ons in staat stelt u direct of indirect te identificeren. Het is voor ons belangrijk dat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en dat u op de hoogte bent van uw rechten.

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Kennisgeving van wijzigingen wordt geplaatst op de pagina met deze privacyverklaring onze website https://www.rtiblockchain.com/&https://www.rtidashboard.eu/ ("Website"), de RTI Dashboard iOS/Android applicatie ("App") en de RTI Dashboard webapplicatie(https://www.rtidashboard.app/), ("Webapplicatie"). Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2020.

Onze identiteit en rol

Wij zijn de controller zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Onze vestigingsplaats is in Amersfoort, Nederland. Ons kantooradres en correspondentieadres is RTI Blockchain, Brassersplein 12, 2612 CT, Delft, Nederland, maar u kunt ons ook per e-mail bereiken op: info@rtiblockchain.nl.

Gebruikers van het RTI Blockchain platform kunnen documenten en/of afbeeldingen uploaden, en deze kunnen persoonsgegevens bevatten. Wanneer een gebruiker een document en/of afbeelding uploadt naar het RTI Blockchain platform, zal RTI Blockchain deze persoonsgegevens verwerken. RTI Blockchain zal deze persoonsgegevens verwerken als verwerker
binnen de definitie van de GDPR. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze verwerkingsactiviteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij die en waarom?

Contact informatie

Wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld het contactformulier op de Website, verzamelen en verwerken wij uw e-mailadres en/of andere noodzakelijke contactinformatie die u aan ons verstrekt. Deze contactinformatie wordt gebruikt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw vraag of verzoek (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Registratie voor het platform

Met behulp van de App en Webapplicatie kunt u een account aanmaken op het RTI Blockchain platform voor het bedrijf waarvoor u werkt. RTI Blockchain ontvangt uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord zoals u deze invult in het registratieformulier. RTI Blockchain gebruikt deze informatie om
uw registratie te bevestigen en u in staat te stellen gebruik te maken van het RTI Blockchain platform. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen het bedrijf waarvoor u werkt en RTI Blockchain met betrekking tot het gebruik van het RTI Blockchain -platform (artikel6, lid 1, onder b), GDPR). Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u het RTI Blockchain -platform niet gebruiken.

Andere doeleinden

Naast de in deze privacyverklaring omschreven doelstellingen, en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de wet of wanneer RTI Blockchain hiertoe verplicht is, mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de andere doeleinden die zijn omschreven in de GDPR en andere relevante wetgeving. In dat geval zal RTI Blockchain voldoen aan het transparantiebeginsel en de andere beginselen van rechtmatige en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

RTI Blockchain neemt geen geautomatiseerde besluiten over u. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een mens.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De verwerking als bedoeld in deze privacyverklaring kan, in opdracht en voor rekening van RTI Blockchain, (mede) worden uitgevoerd door externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

De noodzakelijke contactinformatie, met inbegrip van uw e-mailadres, die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, wordt bewaard totdat uw vraag of verzoek volledig is behandeld en afgesloten.

Als u een account hebt aangemaakt op het RTI Blockchain platform, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de doeleinden van uw registratie totdat u uw account verwijdert.

Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren indien dit wordt opgelegd door een wettelijke bewaarplicht of in het belang van de bescherming van onze rechten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de mogelijkheid van een juridisch geschil.

Beveiliging en plaats van verwerking

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en software zijn doeltreffend beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft dat uw persoonsgegevens mogelijk misbruikt zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons te verzoeken u toe te staan uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of aan te vullen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw recht in te roepen om de persoonsgegevens die wij over u hebben aan een andere partij te laten overdragen ("dataportabiliteit").

Bezwaar:

Je kunt ook bezwaar maken:

- de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR) wegens redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

- het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief). Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel.
Een gedetailleerde beschrijving van uw andere rechten vindt u hieronder:

  1. Recht op inzage - U kunt verzoeken om inzage in de persoonlijke gegevens
    en bepaalde andere informatie die wij over u hebben
  2. Recht op correctie -U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren
  3. Recht op verwijdering - Dit wordt ook wel "het recht om te worden vergeten" genoemd. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen.
  4. Recht op beperking van de verwerking - Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Als er beperkingen op de verwerking zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen en opnieuw te gebruiken.

Wij wijzen erop dat de hierboven opgesomde rechten die u aan de GDPR ontleent, niet absoluut zijn. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen als een van de uitzonderingsgronden onder de GDPR of onder artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn waarin een beperking van het recht in kwestie noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

U kunt ons een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten doen toekomen per e-mail aan info@rtiblockchain.nl of per post aan RTI Blockchain, Valk Business Center Amersfoort, Ruimtevaart 24, 3824 MX Amersfoort, Nederland, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken. Wij kunnen u vragen om een aanvullend bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat uw verzoek betrekking heeft op uw eigen gegevens. Dit is in het belang van de bescherming van uw privacy.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de GDPR verwerken. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Correspondentieadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld via uw gebruik van hun diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken via de Cookieverklaring op onze website.

Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.

Begin uw 30-dagen gratis proefperiode

Registreer je eerste zending in slechts 5 minuten. Geen starttarief. Geen gebruikers- en licentiekosten. Geen vaste abonnementskosten.