Checklist voor het Opmaken van de Eindejaarsbalans

Het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar is een cruciaal moment voor bedrijven in de logistieke sector. Een belangrijk aspect van de jaarafsluiting is het opmaken van de eindejaarsbalans, met speciale aandacht voor emballage. Hieronder vind je een handige checklist om dit proces gestructureerd en efficiënt aan te pakken.

Checklist voor het Opmaken van de Eindejaarsbalans

Het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar is een cruciaal moment voor bedrijven in de logistieke sector. Een belangrijk aspect van de jaarafsluiting is het opmaken van de eindejaarsbalans, met speciale aandacht voor emballage. Hieronder vind je een handige checklist om dit proces gestructureerd en efficiënt aan te pakken.

1. Inventariseer Alle Emballage

 • Controleer alle pallets, kratten, en containers die gebruikt worden voor het transport van goederen.
 • Neem landbouw-specifieke emballage zoals kratten voor groente en fruit in je inventarisatie op.

2. Waardeer de Emballage Correct

 • Beoordeel de huidige staat van de emballage en pas eventueel afschrijvingen toe.
 • Houd rekening met de restwaarde van de emballage.

3. Controleer op Terugkerende Emballage

 • Zorg dat retour gekomen emballage correct is geregistreerd.
 • Houd bij welke emballage terug moet komen van klanten of leveranciers en of dit al gebeurd is.

4. Evalueer Emballage-overeenkomsten

 • Controleer of alle emballage-overeenkomsten nog actueel zijn en of er nieuwe overeenkomsten gesloten moeten worden voor het volgende jaar.

5. Controleer Emballagestromen

 • Analyseer de beweging van emballage binnen en buiten het bedrijf.
 • Identificeer knelpunten en mogelijkheden voor efficiëntieverbetering.

6. Rapporteer en Documenteer

 • Zorg voor een duidelijke en gedetailleerde rapportage van de emballage in de eindejaarsbalans.
 • Documenteer alle relevante informatie voor auditdoeleinden.

7. Plan voor het Nieuwe Jaar

 • Maak een plan voor emballagebeheer voor het komende jaar, rekening houdend met groeiprognoses en veranderingen in de markt.

8. Communicatie met Stakeholders

 • Informeer interne en externe stakeholders (zoals leveranciers en klanten) over relevante veranderingen of bevindingen met betrekking tot emballage.

9. Evalueer Duurzaamheid

 • Overweeg duurzame opties voor emballage om de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf te verkleinen.

10. Wettelijke Compliance

 • Controleer of jouw emballagebeheer voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Deze checklist helpt je bij het gestructureerd en volledig opmaken van je eindejaarsbalans met betrekking tot emballage. Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorg je voor een nauwkeurige en transparante afsluiting van het boekjaar en ben je goed voorbereid op het nieuwe jaar.

About the Author

Sanne Kruis
Sanne Kruis
CMO

CMO on a mission to reduce our footprint on inefficiency and waste in the chain

Sign up for the Newsletter

Subscribe to our monthly newsletter for the latest developments in RTI management, expert articles and RTI updates.